Rook- & Warmte Afvoer (RWA)

Vreemd genoeg is het niet het vuur zelf, maar zijn het de vrijkomende hete rookgassen die het grootste gevaar opleveren.

Hete rookgassen vullen immers het gebouw in luttele minuten en maken het vluchten onmogelijk.

Door de hitte van al snel 560 °C, bezwijkt de gebouwconstructie met alle gevolgen van dien.

Onderzoek heeft aangetoond dat, ook bij een niet totale brand de rookschade vele malen groter is dan de schade door het directe vuur.

Met een S.air RWA-systeem wordt dit alles voorkomen.

 

foto1rwa foto2rwa foto3rwa
  • Een RWA-systeem zorgt voor de afvoer van hete rookgassen waardoor:
  • Een rookvrije vluchtweg wordt†gegarandeerd.
  • De gebouwconstructie beschermd wordt†tegen bezwijken.
  • De brandweer gericht kan blussen (dit wordt een binnen-aanval genoemd).
  • Rook- en brandschade aan inventaris†beperkt wordt.

Daarnaast kan het RWA-systeem (ook wel brandventilatie) gebruikt worden voor dagelijkse ventilatie en zelfs voorzien in daglicht toetreding.

Welk ander beveiligingssysteem combineert dergelijke veelzijdige gebruiksmogelijkheden met een zo uitgebreide (brand)preventieve kracht?

 

rwa1 rwa2 rwa3

Zonder RWA

Geen rookvrije vluchtweg

Zonder RWA

Door hitte bezwijkt 
de gebouwconstructie

met RWA

Rook en hitte ontsnappen

op gecontrolleerde wijze