RWA & Verzekeraar

Brand is een van de grootste schadeveroorzakers in Belgie. Jaarlijks gaan voor vele miljoenen euro's gebouwen en goederen verloren als gevolg van brand.

Een op de vijf bedrijven komt een brand nooit helemaal te boven en is binnen vijf jaar failliet.

 

verzekeraar1
verzekeraar2

 

Maar de grootst mogelijke schade van een brand zijn de eventueel te betreuren slachtoffers.

Het is dan ook niet vreemd dat er in de bouwregeling (KB / EN / NBN) veel aandacht is voor het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand.

Bij een brand worden in veel gevallen panden zwaar beschadigd door rook en warmte. Een RWA systeem voert rook en hitte af waardoor de brandweer makkelijker en sneller kan blussen en zowel personen als goederen kan beschermen.

Neem contact op voor meer informatie.

 

verzekeraar3 verzekeraar4