NBN S 21-208-1

Brandbeveiliging van gebouwen - Ontwerp en berekening van rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA) - Deel 1 : Grote onverdeelde ruimten met een bouwlaag.

 

nbns21-208-1_foto1 nbns21-208-1_foto2


Inhoudstafel:

 1. Doel en toepassingsgebied
 2. Begripsbepalingen en verklaringen
 3. Indeling van de te beveiligen ruimten
 4. Afmetingen van een vuurhaard
 5. Warmtevermogen van een vuurhaard
 6. Rookvrije hoogte
 7. Rookvakken
 8. Rookmassastroom
 9. Warmteconvectiestroom
 10.  Gemiddelde temperatuur van de rookgassen
 11.  Aërodynamische oppervlakte van de RWA-verluchters en de luchttoevoer (natuurlijke ventilatie)
 12.  Debiet van de RWA-ventilatie en de luchttoevoer (mechanische ventilatie)
 13.  Mezzanine
 14.  Windinvloeden
 15.  Sneeuwbelasting en ijsvorming
 16.  Gebouwen waar de bestemming bij ontwerp onbekend is†
 17.  Voorschriften voor de bediening en de voeding
 18.  Oplevering
 19.  Regelmatig nazicht
 • Bijlage A : Indeling van de te beveiligen inrichtingen
 • Bijlage B : Calorische waarde van een vuurhaard†
 • Bijlage C : Lijst van keuringsverrichtingen
 • Bijlage D : Bibliografie

 

Gepubliceerd in: 1995

Toepassingsgebied: RWA

Geldigheid: geldig

 

De Belgische norm NBN S21-208-1 laat U enkele keuzemogelijkheden.

 • Vertikale ontroking door middel van natuurlijke extractie (rookluiken).
 • Vertikale ontroking door middel van mechanische extractie (ventilatoren).

S.air heeft dan ook de nodige specialisten dewelke U kunnen assisterenmet uw concept en/of benodigde studie.