Bijlage 6 ontroking

bijlage6_1 bijlage6_2

Bijlage 6 is van toepassing op alle nieuwe industriegebouwen en de uitbreiding aan†bestaande industriegebouwen.

Industriegebouwen zijn hier ook gebouwen van KMO's en land- en tuinbouwbedrijven.

Uitgesloten zijn de gebouwen waar enkel commerciële activiteiten plaatsvinden, waarvoor de bijlagen 2, 3 en 4 voor respectievelijk de lage, middelhoge en hoge gebouwen wel van toepassing zijn. Bijlage 6 is uiteraard niet van toepassing op niet overdekte industriële installaties.

 

bijlage6_3 bijlage6_4

 

Behalve industriegebouwen met een lage brandlast en een totale vloeroppervlakte niet hoger dan 10.000 m≤ of met een middelhoge brandlast en een totale vloeroppervlakte niet hoger dan 500 m≤, moeten in principe alle industriegebouwen voorzien worden van een installatie voor rook- en warmteafvoer. Uitzondering kan gemaakt worden indien het compartiment voorzien is van een blusinstallatie met blusgas, watermist of ESFR-sprinklers. De wetgever zegt wel dat het mogelijk moet zijn om de ruimte te verluchten nadat de brand is geblust. Dit kan dan wel aanleiding geven tot het plaatsen van een ontrokings- of verluchtingsinstallatie. Hoe groot deze installatie moet zijn wordt echter niet vermeld. Meestal ligt dit tussen de 0,8 % en de 2 %.

De RWA-installaties moeten ontworpen worden in overeenstemming met de NBN S21-208-1. (met uitzondering van art. 18 & 19). Enkel voor compartimenten die kleiner zijn dan 2.000 m≤, dient de aërodynamische oppervlakte van de RWA-verluchter en de luchttoevoer minstens 2 % van de dakoppervlakte te bedragen. Er mag ook maximaal tot 70 % van de totaal hoogte gestapeld worden. Uiteraard mag men voor gebouwen die kleiner zijn dan 2.000 m≤ altijd een nauwkeurigere berekening maken volgen de NBN-S-21-208-1.De RWA-installaties worden automatisch bediend door de alarmklep van de sprinklerinstallatie of door de centrale voor branddetectie indien het compartiment niet beschermd is met een automatische blusinstallatie. Bovendien moeten ze manueel kunnen bediend worden.

Om interventie door hulpdiensten te vergemakkelijken worden de controleborden van de actieve brandbeveiligingsinstallaties verzameld in een centrale controle- en bedieningspost.

S.air heeft dan ook de nodige specialisten dewelke U kunnen assisteren met uw concept en/of benodigde studie.