X

 • In overleg met de opdrachtgever en/of de brandweer kan vooraf een CFD-berekening uitgevoerd worden.

  • Inzichten met betrekking tot luchtstroming, CO-controle en rook– en warmtebeheersing zijn te verkrijgen met een CFD (Computational Fluid Dynamics)-simulatie. Voor het uitvoeren van deze simulatie wordt een 3-dimensionaal model van de parkeergarage opgezet.
  • Vervolgens worden de technische installaties en de regelstrategieën met behulp van wiskundige formules in het model verwerkt. De toegangen tot de parkeergarage worden naar de werkelijkheid als openingen of gesloten vlakken gemodelleerd.
  • Nadat het model is uitgerust met de bijbehorende fysische parameters, wordt de simulatie gestart.
  • De simulatie lost, gebruikmakend van een eindige volume-methode, de stromings- en de energiebalansen per tijdstap op. De simulatieresultaten kunnen per tijdstap voor verschillende grootheden worden geanalyseerd.
  • In een rapport worden  de resultaten gepresenteerd conform de analyseomschrijving gegeven in de concept praktijkrichtlijn NBN S 21-208-2 deel B uitgave 2014, behorende bij de betreffende locatie.
  • Dergelijke simulaties kunnen ingezet worden ter ondersteuning van het ontwerpproces, controle op het ontwerp en kan gelijkwaardigheid aantonen. Door het uitvoeren van de simulatie kan in een vroeg stadium van het ontwerpproces het systeem worden getest.  De weergave van de resultaten verhoogd de kwaliteit van de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen.
  • Waar nodig kan het systeem of het gebouwontwerp worden aangepast waardoor dergelijke simulaties kunnen ingezet worden ter ondersteuning van het ontwerpproces, ook controle op het ontwerp welke de gelijkwaardigheid kan aantonen.

 

buildings parkings tunnels

smoke & heat exhaust systems

daylight solutions

service & maintenance

industrial ventilation

PARKING GUIDANCE

active & passive fire protection

fire & gas detection

S.air n.v.

Headquarters

Nijverheidslaan 4

B-9308 Gijzegem

T. +32 53 216 317

info@sair.be

www.sair.be

S.air s.a.

Office Wallonie

T. +32 83 460 460

info@sair.be

www.sair.be

S.air s.a.r.l.

Office G-D Luxembourg

T. +35 2 208 82 203

info@sair.lu

www.sair.lu