X

BUILDINGS | LEGISLATION

 •  

  Brandbeveiliging van gebouwen

  Ontwerp en berekening van rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)

  Deel 1 : Grote onverdeelde ruimten met een bouwlaag.

  Inhoudstafel:

  • Doel en toepassingsgebied
  • Begripsbepalingen en verklaringen
  • Indeling van de te beveiligen ruimten
  • Afmetingen van een vuurhaard
  • Warmtevermogen van een vuurhaard
  • Rookvrije hoogte
  • Rookvakken
  • Rookmassastroom
  • Warmteconvectiestroom
  •  Gemiddelde temperatuur van de rookgassen
  •  Aërodynamische oppervlakte van de RWA-verluchters en de luchttoevoer (natuurlijke ventilatie)
  •  Debiet van de RWA-ventilatie en de luchttoevoer (mechanische ventilatie)
  •  Mezzanine
  •  Windinvloeden
  •  Sneeuwbelasting en ijsvorming
  •  Gebouwen waar de bestemming bij ontwerp onbekend is†
  •  Voorschriften voor de bediening en de voeding
  •  Oplevering
  •  Regelmatig nazicht
  • Bijlage A : Indeling van de te beveiligen inrichtingen
  • Bijlage B : Calorische waarde van een vuurhaard†
  • Bijlage C : Lijst van keuringsverrichtingen
  • Bijlage D : Bibliografie
  • Gepubliceerd in: 1995
  • Toepassingsgebied: RWA
  • Geldigheid: geldig

  De Belgische norm NBN S21-208-1 laat U enkele keuzemogelijkheden.

  • Verticale ontroking door middel van natuurlijke extractie (rookluiken).
  • Verticale ontroking door middel van mechanische extractie (ventilatoren).

  S.air heeft dan ook de nodige specialisten dewelke U kunnen assisteren met uw concept en/of benodigde studie.

   

 • Brandbeveiliging in gebouwen
  Rookafvoerluiken in binnentrappenhuizen

  Deze norm werd in maart 2006 gepubliceerd en is in feite een verduidelijking van de voorschriften voor de rookafvoer in trappenhuizen die in de wetgeving ( basisnormen) zijn opgenomen.

  De ontwerpnorm van 2003 is hierdoor vervangen.

  • Gepubliceerd in: 2006
  • Toepassingsgebied: RWA
  • Geldigheid: Norm, gepubliceerd in maart 2006

  S.air heeft dan ook de nodige specialisten dewelke U kunnen assisteren met uw concept en/of benodigde studie.

 • Bijlage 6 is van toepassing op alle nieuwe industriegebouwen en de uitbreiding aan bestaande industriegebouwen.

  Industriegebouwen zijn hier ook gebouwen van KMO's en land- en tuinbouwbedrijven.

  Uitgesloten zijn de gebouwen waar enkel commerciële activiteiten plaatsvinden, waarvoor de bijlagen 2, 3 en 4 voor respectievelijk de lage, middelhoge en hoge gebouwen wel van toepassing zijn. Bijlage 6 is uiteraard niet van toepassing op niet overdekte industriële installaties.

  Behalve industriegebouwen met een lage brandlast en een totale vloeroppervlakte niet hoger dan 10.000 m≤ of met een middelhoge brandlast en een totale vloeroppervlakte niet hoger dan 500 m≤, moeten in principe alle industriegebouwen voorzien worden van een installatie voor rook- en warmteafvoer. Uitzondering kan gemaakt worden indien het compartiment voorzien is van een blusinstallatie met blusgas, watermist of ESFR-sprinklers. De wetgever zegt wel dat het mogelijk moet zijn om de ruimte te verluchten nadat de brand is geblust. Dit kan dan wel aanleiding geven tot het plaatsen van een ontrokings- of verluchtingsinstallatie. Hoe groot deze installatie moet zijn wordt echter niet vermeld. Meestal ligt dit tussen de 0,8 % en de 2 %.

  De RWA-installaties moeten ontworpen worden in overeenstemming met de NBN S21-208-1. (met uitzondering van art. 18 & 19). Enkel voor compartimenten die kleiner zijn dan 2.000 m≤, dient de aërodynamische oppervlakte van de RWA-verluchter en de luchttoevoer minstens 2 % van de dakoppervlakte te bedragen. Er mag ook maximaal tot 70 % van de totaal hoogte gestapeld worden. Uiteraard mag men voor gebouwen die kleiner zijn dan 2.000 m≤ altijd een nauwkeurigere berekening maken volgen de NBN-S-21-208-1.De RWA-installaties worden automatisch bediend door de alarmklep van de sprinklerinstallatie of door de centrale voor branddetectie indien het compartiment niet beschermd is met een automatische blusinstallatie. Bovendien moeten ze manueel kunnen bediend worden.

  Om interventie door hulpdiensten te vergemakkelijken worden de controleborden van de actieve brandbeveiligingsinstallaties verzameld in een centrale controle- en bedieningspost.

  S.air heeft dan ook de nodige specialisten dewelke U kunnen assisteren met uw concept en/of benodigde studie.

 

buildings parkings tunnels

smoke & heat exhaust systems

daylight solutions

service & maintenance

industrial ventilation

PARKING GUIDANCE

active & passive fire protection

fire & gas detection

S.air n.v.

Headquarters

Nijverheidslaan 4

B-9308 Gijzegem

T. +32 53 216 317

info@sair.be

www.sair.be

S.air s.a.

Office Wallonie

T. +32 83 460 460

info@sair.be

www.sair.be

S.air s.a.r.l.

Office G-D Luxembourg

T. +35 2 208 82 203

info@sair.lu

www.sair.lu